From Urmia to Berlin
7-16 September 2016
The Third Space
Helsinki

The exhibition is a contemporary reading of Victor Shklovsky's book "A Sentimental Journey" (1923). A literary experiment and a memoir at the same time, the book describes a travel of a young intellectual (a founder of the Russian avant-garde 'Formalist school' and later famous Soviet literary theorist) through Russia, Ukraine, Caucasus, and the Middle East during his being a participant of the 1917 revolution in Petrograd and then an assistant Commissar of the Russian Expeditionary Corps in Persia. The revolution, the crisis of empires, the civil war, a massacre of ethnic conflicts, a mass migration that Shklovsky witnessed, resulted then in his own forced exile to Finland and then to Berlin due his political tension with the Bolsheviks. How this story from 1917 and the early 1920s could help us to peruse the complexity of the current events of our time? - this is the question Natasha Kraevskaya addresses to the visitors of 'From Urmia to Berlin' show in The Third Space.

Natasha Kraevskayan näyttely on nykyaikainen tulkinta Victor Shklovskyn vuonna 1923 julkaistusta elämänkerrasta. Samalla kaunokirjallinen elämys ja muistelma, kirja kuvailee nuoren intellektuellin (Shklovsky oli venäläisen avant-garden ”formalismin” perustaja ja myöhemmin kuuluisa neuvostoliittolainen kirjallisuuden teoreetikko) matkoja läpi Venäjän, Ukrainan, Kaukasuksen, sekä Lähi-Idän sinä aikana kun hän oli osallinen vuoden 1917 Helmikuun vallankumouksessa ja sitten apulais-komissaarina venäläisissä joukoissa Persiassa. Shklovskyn todistamat vallankumous, valtakunnan kriisi, sisällissota, etnisten konfliktien massamurhat, massapakolaisuus, sekä poliittinen kireys Bolsevikkien kanssa johtivat lopulta hänen omaan maanpakoonsa Suomeen ja siitä Berliiniin. Kuinka tämä tarina vuodesta 1917 ja 1920-luvun alusta voi auttaa meitä ymmärtämään tämän päivän ajankohtaisia tapahtumia? - tämä on se kysymys, jota Natasha Kraevskaya haluaa käsitellä näyttelyssään Third Spacessä.